НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

ТЪРСЕНЕ

История на Бургаски пазари ЕООД

Кооперативните пазари на град Бургас съществуват от 50-те години на миналия век, когато на пазара се е предлагала селскостопанска продукция лично производство, вълна, месо и други хранителни продукти. Като форма на организация първоначално пазарите са били кооперативни, след това стават  специализирано звено, общинско мероприятие и общинско предприятие към Община  Бургас.

„Бургаски пазари” ЕООД е дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик Община Бургас, образувано с протоколно решение на Общински съвет Бургас на 01.08.2000г.На 01.01.2010г. общинското търговско дружество „Аптеки” ЕООД бе преобразувано чрез вливане в „Бургаски пазари” ЕООД.

От 21.03.2012г. управител на дружеството е Живко Панайотов.

 Основният предмет на дейност на дружеството е отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството; търговия с лекарствени средства; изграждане на нови пазари за търговия със селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки; реконструкция и модернизация на съществуващите пазари.Инвестиционната политика на дружеството е насочена към изграждането на нови районни пазари и подобряване на условията на съществуващите.

 


 

 

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

  

 

 

 

ГАЛЕРИЯ

Copyright © 2017. All Rights Reserved.